Vizos į Rusiją

  Vizos užsakymo diena į vizos forminimo laiką neįskaičiuojama. 
  2018 01 01-01 08 Rusijos Federacijos Ambasados konsulinis skyrius nedirbs. Šios dienos nebus įskaitomos į vizos forminimo laiką.

 

Bendrieji reikalavimai vizai į Rusiją gauti:
Pasas turi galioti mažiausiai 6 mėn. po vizos galiojimo pabaigos.
Pase turi būti mažiausiai 2 tušti puslapiai, reikalingi vizos įklijavimui. Pasas turi būti tvarkingas, nesuplėšytas, neišdrąskytas, neapipaišytas ir pan.
1 nuotrauka dokumentams: spalvota, matinė, baltame fone, 3,5 x 4,5 cm dydžio, atitinkanti kliento dabartinį amžių.
Draudimas, pagal kurio trukmę yra išduodama Rusijos viza, t. y. Rusijos viza galios tiek ir tomis dienomis, kokiomis yra išrašytas draudimas. Draudimo poliso teritorija turi būti Rusija, o ne NVS šalys. Draudimą galite įsigyti ir mūsų biure, pateikdami kitus reikalingus dokumentus vizai gauti.
Vaikams iki 16 m. užsakant vizą reikalinga gimimo liudijimo kopija.
Anketiniai duomenys: darbovietė; pareigos; adresas; darbovietės telefono Nr.; gyvenamoji vieta; namų telefono Nr.; jeigu vyksta moteris, pakeitusi pavardę - mergautinė pavardė; jeigu vykstantis asmuo gimęs ne LR - gimimo vieta ir kuriais metais atvyko į LR.

Pastabos:
Konsuliniai mokečiai labai dažnai keičiasi, tuomet kainas rekomenduojame tikslinti biure.
Konsuliniam skyriui priėmus sprendimą vizos neišduoti, konsulinis mokestis yra negrąžinamas.

1-kartinė turistinė viza LR piliečiams
Galiojimo trukmė Forminimo trukmė Kaina, EUR
Iki 30 d. 3 d. d. 118
8 d. d. 82
9 d. d. 77

1-kartinė turistinė viza neįgaliems LR piliečiams
Galiojimo trukmė Forminimo trukmė Kaina, EUR
Iki 30 d. 3 d. d. 118
8 d. d. 19
9 d. d. 15
Papildomai reikalinga: neįgalumo pažymėjimo vertimas į rusų kalbą, patvirtintas notaro.

1-kartinė turistinė viza ES piliečiams
Galiojimo trukmė Forminimo trukmė Kaina, EUR
Iki 30 d. 3 d. d. 130
8 d. d. 94
9 d. d. 89

1-kartinė turistinė viza neturintiems pilietybės
Galiojimo trukmė Forminimo trukmė Kaina, EUR
Iki 30 d. 8 d. d. 141

Tranzitinė viza

Forminimo trukmė

Kaina, EUR
3 d. d. 118
7 d. d. 81
8 - 9 d. d. 77
Papildomai reikalinga: draudimas (tranzitinei vizai reikalingas draudimas kelionei pirmyn 3 dienoms ir kelionei atgal 3 dienom), lėktuvo bilietų rezervacija; jei vykstama į šalį, kur reikalinga viza - pateikiama tos šalies vizos kopija.

1-kartinė ir 2-kartinė komercinė viza
Galiojimo trukmė Forminimo trukmė 1-kartinė
2-kartinė
Kaina, EUR Kaina, EUR
Iki 3 mėn. 8 d. d. 110
114
9 d. d. 100
104

Daugkartinė komercinė viza tiems LR piliečiams, kurie yra anksčiau turėję Rusijos vizą ir yra nors kartą važiavę į Rusiją per pastaruosius 12 mėn.
Forminimo trukmė 3 mėn. (šalyje galima būti 90 iš 90 dienų) 6 mėn. (šalyje galima būti 90 iš 180 dienų) 
12 mėn. (šalyje galima būti 180 iš 365 dienų) 
Kaina, EUR Kaina, EUR Kaina, EUR
8 d. d. 140
140 140
9 d. d. 135 135 135
Papildomai reikalinga: draudimas visam periodui, ankstesnės vizos į Rusiją kopija (jei ankstesnė viza yra sename pase- reikalingas senas pasas su viza), įvažiavimo antspaudų į Rusijos Federaciją kopija (jeigu jų nėra ant vizos).

Daugkartinė komercinė viza tiems LR piliečiams, kurie prieš tai nėra turėję vizos į Rusiją, ir tolimųjų reisų vairuotojams
Forminimo trukmė 3 mėn. (šalyje galima išbūti 90 iš 90 dienų) 6 mėn. (šalyje galima išbūti 90 iš 180 dienų) 
12 mėn. (šalyje galima išbūti 180 iš 365 dienų) 
Kaina, EUR Kaina, EUR Kaina, EUR
15 - 16 d. d. 205 (7 d.)
240 (8 d.) 240 (8 d.)
17 - 18 d. d. 185 (7 d.) 215 (8 d.) 215 (8 d.)
19 d. d. 175 (7 d.) 195 (8 d.) 195 (8 d.)
23 d. d. 145 (7 d.) 170 (8 d.) 170 (8 d.)
26 d. d. 135 (7 d.) 155 (8 d.) 155 (8 d.)
Pastaba: draudimas reikalingas visam periodui. Vizą galima užsakyti su paso kopija. Skliausteliuose esantis dienų skaičius nurodo, kiek darbo dienų, užsakant šias vizas, pasas bus laikomas konsulate. Likusias dienas, per kurias forminama viza, pasas nebus reikalingas.

Rusijos vizos su kliento iškvietimu
Vizos tipas
Forminimo turkmė
Kaina, EUR Papildomi dokumentai
- Privati (частная);
- Šeimyniniai ryšiai (разъединенная семья);
- Tarnybinė / komercinė (деловая / коммерческая).
3 d. d.
118

- iškvietimas (originalas Rusijos Migracijos Tarnybos),
- draudimas visam periodui.

8 d. d.
81
9 d. d.
77
- Darbo viza 1-kartinė (работа по найму, 1-кратная);
- Mokslo viza 1-kartinė (учеба, 1-краная).
3 d. d. 242

- iškvietimas (originalas Rusijos Migracijos Tarnybos),
- draudimas visam periodui,
- AIDS pažyma.

8 d. d. 152
9 d. d. 147
- Darbo viza daugkartinė (работа по найму, многократная );
- Mokslo viza daugkartinė (учеба, многократная).
3 d. d. 602 - iškvietimas (originalas Rusijos Migracijos Tarnybos),
- draudimas visam periodui,
- AIDS pažyma.
8 d. d. 337
9 d. d. 332

Daugkartinių vizų perklijavimas į naujus pasus
Forminimo trukmė Kaina, EUR
3 d. d. 75
Papildomai reikalinga: senas ir naujas pasas.

 


Išsamesnės informacijos teiraukitės telefonu: 8 652 28248  arba el. paštu: info@foxtravel.lt

Kelionės į Koso salą Kelionės į Rodo salą Mokėk mažiau - keliauk dažniau! Rezervuok poilsį Lietuvoje ir užsienyje su nuolaida!